Ajankohtaista

Seuraa somessa
Lue kaikkein ajankohtaisimmat uutiset Facebookista tai Instagramista!

Messukalenteri

Messuosaston rakentaminen vaihe vaiheelta  (Forma syksy 2014)

Messuosaston rakentaminen 14080050 14080052

14080054 14080061 14080064

Riidanratkaisu kuluttajakaupassa
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

GDPR
Lue kuinka tietojasi käsitellään: Tmi Kati-Riinan GDPR-seloste.